13

Noituudenpäivä, 13. Perjantai — Day of the witchcraft, Friday 13th (see english below)

Luvulla kolmetoista on aina ollut tärkeä merkitys noituudelle ja sitä harjoittaville henkilöille. Vuodessa on 13 kuunkiertoa, useassa perinteisessä piirissä on ollut 13 jäsentä. Vaikka suurelle osalle ihmisistä 13 on epäonnenluku, se on tärkeä numero noituudenharjoittajille, maaginen luku, jota arvostetaan liian vähän.

Siksi, 13.04.2018, minä, Unenkulkija, julistan tästä päivästä eteenpäin jokaisen Perjantai 13:sta noituudenpäiväksi, päiväksi, jossa noituutta harjoittavat ihmiset, shamaani, noita, tai miksi tahansa itseänsä kutsuva ihminen, juhlistaa noituuden harjoittamista itseään. Jokainen Perjantai 13:sta siis olkoon virallinen noituuden päivä.


Number 13th has always been important to witchcraft and to the persons practicing it. Year has 13 lunar cycles, and several traditional covens has had 13 members. Although most of the people consider 13 as a bad omen, it is an important number for us who practice it, a magical number which is not valued enough.

Therefore I Unenkulkija, at date 2018/04/13, declare from this day forward that every Friday 13th are an official day of the witchcraft, a day, where people practicing witchcraft, a shaman, witch or whatever they call themselves, celebrates the art of the witchcraft itself. Let the every Friday the 13th be an official day of the Witchcraft.


   

Jaa